KEY WORD: Montenegro

Naučne i naučnoistraživačke razvojne institucije Crne Gore u istorijskom trajanju

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Ključni pravci unapređivanja javne uprave u Crnoj Gori u sada sagledivoj budućnosti

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Pravci unapređenja državne uprave Crne Gore — ekspertska vizija

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Uloga i funkcija države i Centralne banke Crne Gore u oblasti ekonomije u narednim decenijama — ekspertska vizija

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top