KEY WORD: principal purpose test

Супротстављање избегавању плаћања пореза у међународном контексту: опште антиабузивне мере против злоупотребе пореских уговора

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top