KEY WORD: unemployment

Fenomen socijalne isključenosti i karakter kompetitivnosti društvenog sistema Crne Gore

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Izazovi nezaposlenosti i nejednakosti u Crnoj Gori i regionu

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top