KLJUČNA RIJEČ: država

Politička misao Pavla Jovanovića 

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

UPOTREBA DRVETA ZA GREJANJE PORODIČNIH KUĆA

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Kulturna identifikacija države

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Uloga i funkcija države i Centralne banke Crne Gore u oblasti ekonomije u narednim decenijama — ekspertska vizija

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Teorijska stanovišta o ulozi, funkcijama i odgovornosti država u uslovima globalizacije, osnovni principi i ključni pravci izgradnje države Crne Gore u narednim decenijama (jedna moguća vizija)

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top