KLJUČNA RIJEČ: Валтазар Богишић

Заоставштина Валтазара Богишића у светској и српској правној култури

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Богишићев допринос сакупљању, проучавању и објављивању најстаријих народних пјесама (с посебним освртом на бугарштице)

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Богишићев утицај на правну лексику Лазе Костића током превођења Дернбургових „Пандекта”

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top