KLJUČNA RIJEČ: правна терминологија

Суфикс -тељ у Богишићевој правној терминологији

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Богишићев утицај на правну лексику Лазе Костића током превођења Дернбургових „Пандекта”

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top