Glasnik Odjeljenja umjetnosti, 29/2011

Proceedings of the Department of Arts, 29/2011
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u odjeljenju:
29
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
270
ISSN:
0350-5480
COBISS.CG-ID:
762637
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/eb7i
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Живојин Станојчић: О основама промјене глаголске дијатезе
 2. Божо Б. Ћорић: О језику Мркаљевих филолошких радова
 3. Бранислав Остојић: Статус модалне имперфекатско-инфинитивне конструкције хтјети + инфинитив у црногорским говорима
 4. Радмило Маројевић: Прозодијско‑интонациона интерпретација текста Луче микрокозма
 5. Зорица Радуловић: Стилистичке карактеристике у дјелу Петра II Петровића Његоша
 6. Ана Пејановић: Његошеве крилатеме
 7. Миодраг Јовановић: Процеси јотовања сонаната л и н и сродне појаве у паштровским исправама и паштровском говору
 8. Јелица Стојановић: Континуанти вокала јат у Паштровским исправама (16–19. вијека)
 9. Драга Бојовић: Карактеристике замјеничко-придјевске деклинације у Паштровским исправама
 10. Сања Шубарић: О именичким образовањима у рукописима Црногорског сената
 11. Милена Бурић: Суфикс -тељ у Богишићевој правној терминологији
 12. Радомир В. Ивановић: Поетолошка опредјељења Лазе Костића
 13. Жарко Ђуровић: Свијет помјерених људских судбина у дјелима Миодрага Булатовића
 14. Будимир Алексић: Ониричка фантастика у стваралаштву за дјецу Чеда Вуковића
 15. Никола Маројевић: Аркадије Иванович Свидригајлов – humani nihil…
 16. Даниел Начиновић: Његошева Луча микрокозма
 17. Рајко Вујичић: О култу и иконографији св. Јована Владимира