KLJUČNA RIJEČ: умјетност

Природа у поезији Јанка Ђоновића

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
art,‍ contents,‍ form,‍ lyrics,‍ poet,‍ space,‍ style,‍ value,‍ verse

Однос историје, стварности и умјетности у тетралогијама романа посвећеним Првом свјетском рату

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top