KLJUČNA RIJEČ: фолклористика

Циклуси и збирке наративних проза о Насредин-хоџи у народној и умјетничкој књижевности

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Богишићев допринос сакупљању, проучавању и објављивању најстаријих народних пјесама (с посебним освртом на бугарштице)

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top