Akademiku Nenadu Vukoviću u počast

Naslov knjige na stranom jeziku:
In Honor of Academician Nenad Vuković
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
15
Broj knjige u odjeljenju:
2
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
278
ISBN:
978-86-7215-478-8
COBISS.CG-ID:
15685636
Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/sgwy
Bibliografska jedinica:

Akademiku Nenadu Vukoviću u počast, Zbornici radova sa naučnih skupova, 15, Odjeljenje humanističkih nauka, 2, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2020.

Scroll to Top