KLJUČNA RIJEČ: car Samuilo

О култу и иконографији св. Јована Владимира

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

ODNOSI KNEZA VLADIMIRA SA CAREM SAMUILOM, GAVRILOM RADOMIROM I JOVANOM VLADISLAVOM

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top