KLJUČNA RIJEČ: krizne situacije

Uloga medija u izvještavanju o prirodnim katastrofama — stereotipi, mitovi i činjenice

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top