KEY WORD: crisis

Globally systemic crisis of the transinformational civilization

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Evropski ustavni patriotizam — smisao, izazovi, perspektive

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Future risks and how to avoid the next crisis

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Uloga medija u izvještavanju o prirodnim katastrofama — stereotipi, mitovi i činjenice

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Novinarstvo ogledalo krize

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top