Approaching 20?? year

Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Vrsta skupa:
International Conference
Datum održavanja:
16–18. 05. 2019
Broj knjige u ediciji:
153
Urednik:
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
488
ISBN:
978-86-7215-460-3
COBISS.CG-ID:
39161104
Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/ship
Bibliografska jedinica:

Approaching 20?? year, Zbornici radova sa naučnih skupova, 153, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2019.

Scroll to Top