Društvena svojina kao osnova produkcionih odnosa u samoupravnom socijalizmu

Social property as a base of production relations in self-management socialism
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Vrsta skupa:
Naučni skup
Datum održavanja:
19. 05. 1987.
Broj knjige u ediciji:
18
Broj knjige u odjeljenju:
8
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
96
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/j2p4
Scroll to Top