Ekološke aktuelnosti u Crnoj Gori

Ecological Current Issues in Montenegro
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Vrsta skupa:
Naučni skup
Datum održavanja:
7–8. 12. 1988.
Broj knjige u ediciji:
20
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
296
ISBN:
86-7215-020-1
Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/xym6
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. POZDRAVNA RIJEČ PREDSJEDNIKA CRNOGORSKE AKADEMIJE NAUKA I UMJETNOSTI AKADEMIKA MIRČETE ĐUROVIĆA
 2. POZDRAVNA RIJEČ PREDSJEDNIKA ODBORA ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE ČOVJEKOVE SREDINE CANU AKADEMIKA DRAGUTINA VUKOTIĆA
 3. PREDGOVOR

UVODNI REFERAT

 1. Dragutin Vukotić: STANJE I PERSPEKTIVE ZAŠTITE ČOVJEKOVE SREDINE U CRNOJ GORI

ZAŠTITA SLATKIH VODA

 1. Dušan B. Dragović: EKOLOŠKI PROBLEMI U VEZI SA VODAMA U CRNOJ GORI
 2. Izet Avdagić, Stanka Filipović, Ana Mišurović: SKADARSKO JEZERO KAO IZVORIŠTE ZA SNABDIJEVANJE VODOM ZA PIĆE
 3. Stanka Filipović, Tihomir Vuković, Borivoje Knežević, Ana Mišurović: TEŠKI METALI U MIŠIĆIMA CIPRINIDNIH VRSTA RIBA NEKIH SUBLAKUSTRIČNIH VRELA SKADARSKOG JEZERA
 4. Slobodan Vukčević: IZDAN ĆEMOVSKOG POLJA

ZAŠTITA MORA I CRNOGORSKOG PRIMORJA

 1. Vladimir Lepetić: EKOLOŠKE KARAKTERISTIKE JUŽNOG JADRANA — VALORIZACIJA I ZAŠTITA RESURSA

ZAGAĐENOST VAZDUHA U URBANIM I INDUSTRIJSKIM PODRUČJIMA

 1. Ana Mišurović, Stanka Filipović: ZAGAĐENOST ATMOSFERE NASELJA CRNE GORE SPECIFIČNIM ZAGAĐIVAČIMA — STANJE I PROBLEMI

ZAGAĐENJE ZEMLJIŠTA

 1. Dušan R. Dragović: PRIRODNI MINERALNI RESURSI I NJIHOV UTICAJ NA PRIRODNU SREDINU
 2. Radovan Bakić: ANTROPOGENO NARUŠAVANJE ŽIVOTNE SREDINE SA ASPEKTA RAZVOJA URBANIH PROCESA
 3. Bratislav Atanacković, Mihailo Vučković: TIPOVI PEJSAŽA SR CRNE GORE (EKOLOŠKE OSNOVE, PROSTORNI RAZVOJ I ZAŠTITA)
 4. Darko Mandić, Kezun Perović, Desanka Paljević: ZAGAĐENJE ŽIVOTNE SREDINE OTPACIMA PROIZVODNJE U STOČARSTVU

ZAŠTITA EKOLOŠKIH SISTEMA

 1. Radomir Lakušić, Mihailo Vučković, Bratislav Atanacković: STANJE EKOSISTEMA ŽIVOTNE SREDINE NA PROSTORU CRNE GORE
 2. Vladimir Vujanović, Branko Mijović, Mihailo Vučković: NEKI EKOLOŠKI PROBLEMI SUŠENJA ŠUMA U CRNOJ GORI
 3. Zlatko Bulić: UGROŽENOST FLORE I VEGETACIJE NA ŠIREM GRAVITACIONOM PODRUČJU TITOGRADA
 4. Ana Mišurović, Stanka Filipović: PROBLEMI ORGANIZOVANJA I SPROVOĐENJA MONITORINGA TOKSIČNIH SUPSTANCI U ŽIVOTNOJ SREDINI CRNE GORE

HIGIJENSKA ISPRAVNOST ŽIVOTNIH NAMIRNICA

 1. Miroslav Radovanović: MOGUĆNOST KONTAMINACIJE HRANE U SAVREMENIM USLOVIMA PROIZVODNJE I PRERADE

ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE

 1. Olivera Velimirović-Žižić: CIVILIZACIJSKE I PRIRODNE VRIJEDNOSTI SKADARSKE REGIJE

EKOLOŠKI MORAL

 1. Krsto Š. Kilibarda: O EKOLOŠKOM MORALU

EKOLOŠKE DILEME VEZANE ZA IZGRADNJU HIDROELEKTRANA NA MORAČI

 1. Dušan B. Dragović, Milinko Šaranović: ENERGETSKO KORIŠĆENJE VODA U CRNOJ GORI
 2. Vladislav Vlahović: UTICAJ JEZERA „VELJE DUBOKO” NA ŽIVOT U DOLINI MORAČE
 3. Hrvoje Požar: O DVIJE KONCEPCIJE ENERGETSKOG ISKORIŠTENJA RIJEKE MORAČE
 4. Milka Čanak-Medić: AKUMULACIJA VODE KOD MANASTIRA MORAČE U SVETLU SAVREMENE ZAŠTITE KULTURNOG NASLEĐA
 5. Čedomir Marković, Zdravko Gagović: NEKI AKTUELNI PROBLEMI ZAŠTITE MANASTIRSKOG KOMPLEKSA MORAČE
 6. Sreten Petković: MANASTIR MORAČA I GRADNJA HIDROCENTRALE ANDRIJEVO