Fauna Durmitora, 1

The Fauna of Durmitor, 1
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
18
Broj knjige u odjeljenju:
11
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
416
Bibliografska jedinica:

Fauna Durmitora, sveska 1, Posebna izdanja (monografije i studije), 18, Odjeljenje prirodnih nauka, 11, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 1984.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/avvn
Scroll to Top