Glasnik Odjeljenja društvenih nauka, 23/2017

Naslov knjige na stranom jeziku:
Proceeding of the Department of Social Sciences, 23/2017
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u odjeljenju:
23
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
358
ISSN:
0350-5472
COBISS.CG-ID:
678925
Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/uiu5
Bibliografska jedinica:

Glasnik Odjeljenja društvenih nauka, 23/2017, Periodika, Odjeljenje društvenih nauka, 23, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2017.

Scroll to Top