Glasnik Odjeljenja humanističkih nauka, 7/2021

Proceedings of the Department of Humanities, 7/2021
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u odjeljenju:
7
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
224
ISSN:
2337-0122
COBISS.CG-ID:
25642000
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/z87u
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

  1. Đorđe Borozan: Sto godina od smrti kralja Nikole
  2. Zoran Lakić: Uz 150-godišnjicu Krivošijskog ustanka 1869–2019
  3. Радомир В. Ивановић: Методе и модели монографског проучавања књижевног опуса Ф. М. Достојевског (Прилог теорији рецепције)
  4. Siniša Jelušić: U traganju za smislom: uvod u poetiku metafilma A. A. Tarkovskog
  5. Јелена Башановић-Чечовић: Рјечници црногорских народних говора (досадашњи резултати и могућности даље израде)
  6. Радмило Н. Маројевић: Фразеолошки контексти у Шћепану Малом
  7. Владимир Остојић: Еволутивни аспект замјеничко-придјевских облика на -ијех, -ијема и -их, -има у односу на српски књижевни језик, Вуков језик и дијалекат Вукових предака
  8. Маријана Кокановић-Марковић: Трагом првог клавира у Кастел Ластви — прилози историји грађанске културе Паштровића
  9. Милорад Јеврић: Компаративно проучавање повијести Марка Миљанова и романа Стевана Дучића и Трифуна Ђукића о Илији Кучу
  10. Kristina Bojanović: Derida i Levinas: susret sa (ne)mogućim