Glasnik Odjeljenja prirodnih nauka, 21/2016

Proceedings of the Section of Natural Sciences, 21/2016
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u odjeljenju:
21
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
87
ISSN:
0350-5464
COBISS.CG-ID:
0678669
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/f8ia
Scroll to Top