Glasnik Odjeljenja umjetnosti, 3/1981

Proceedings of the Department of Arts, 3/1981
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u odjeljenju:
3
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
256
ISSN:
0350-5480
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/w8oo
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Михаило Лалић: Биљежница (јуни 1975)
 2. Радоња Вешовић: Пљеваљска битка
 3. Душан Вукотић: Илузија покрета
 4. Јевто М. Миловић: Једно писмо митрополита Петра I Петровића Његоша
 5. Радослав Ротковић: Необјављена Љубишина писма
 6. Митар Пешикан: Једно средњовјековно дечанско село западно од Бијелог Поља
 7. Мања Радуловић-Вулић: Неспоразуми око тумачења једног музичког записа
 8. Ратко Ђуровић: Неколико података — првих по времену

СИМПОЗИЈУМ О ЖИВОТУ И ДЈЕЛУ МАРКА МИЉАНОВА

 1. Михаило Лалић: Поздравна и уводна ријеч
 2. Јован Чађеновић: Марко Миљанов у књижевној критици
 3. Радомир В. Ивановић: Неки аспекти поетике Марка Миљанова Поповића
 4. Петар Пешут: Трансформација приче у анегдоту у дјелима Марка Миљанова
 5. Ђуза Радовић: Пјесма нас је одржала…
 6. Ћамил Сијарић: Ликови слични гребену на камену
 7. Ђоко Пејовић: Шта је побуђивало Марка Миљанова да се прихвати пера
 8. Твртко Чубелић: Методолошки неспоразуми у вредновању књижевног дјела Марка Миљанова
 9. Бранко Поповић: Творачка самосвест Марка Миљанова
 10. Слободан Вујовић: Функција реторичких облика у књижевном дјелу Марка Миљанова
 11. Живко Ђурковић: О композицији Примјера чојства и јунаштва Марка Миљанова
 12. Љубомир Зуковић: Кучи у народној пјесми
 13. Ђорђе Костић: Честост јављања речи и садржина дела Марка Миљанова