LALIĆEVI SUSRETI (TREĆI):
SATIRA U JUŽNOSLOVENSKIM KNJIŽEVNOSTIMA

LALIĆ GATHERINGS (3rd):
SATIRE IN THE SOUTH-SLAVIC LITERATURE
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Vrsta skupa:
Naučni skup
Datum održavanja:
15. 06. 2012.
Broj knjige u ediciji:
122
Broj knjige u odjeljenju:
40
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
144
ISBN:
978-86-7215-323-1
COBISS.CG-ID:
23470864
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/8t0d
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Синиша Јелушић: Сатира као антрополошка деструкција: Лажни цар Шћепан Мали Петра II Петровића Његоша
 2. Радомир В. Ивановић: Знање и умење Ериха Коша у тумачењу и стварању сатире као књижевне врсте
 3. Жарко Ђуровић: Сатирични дискурс у Љубишиној приповијести „Крађа и прекрађа звона”
 4. Лидија Томић: Сатира Петра Кочића: искушење (пост)модерног читања
 5. Весна Вукићевић-Јанковић: Сатирична слика Венеције у причању војводе Драшка
 6. Милош Ђорђевић: Реторика Радоја Домановића
 7. Ружица Комар: Маркације друштвених девијација у три Ћопићеве приповијетке
 8. Велизар Бошковић: Елементи друштвене сатире у књижевној заоставштини академика Душана Костића
 9. Богић Ракочевић: Провјетравање стварности
 10. Гордана Влаховић: Српска сатира у Егерићевој критичкој валоризацији
 11. Фарук Диздаревић: Сатирични тонови у причама Ћамила Сијарића
 12. Илија Лакушић: Иронија као шанса модерног израза у књижевности
 13. Андријана Николић: Сатира у комедији „Покондирена тиква” Јована Стерије Поповића
 14. Софија Калезић: Сатирични подтекст романа Гојка Челебића „City Club”