Ličnost i djelo Andrije P. Jovićevića

THE CHARACTER AND OPUS OF ANDRIJA P. JOVIĆEVIĆ
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Vrsta skupa:
Naučni skup
Datum održavanja:
18. 10. 2006.
Broj knjige u ediciji:
94
Broj knjige u odjeljenju:
35
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
160
ISBN:
978-86-7215-218-0
COBISS.CG-ID:
13769232
Bibliografska jedinica:

Ličnost i djelo Andrije P. Jovićevića, Zbornici radova sa naučnih skupova, 94, Odjeljenje društvenih nauka, 35, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2009.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/t63j
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Петар Влаховић: ОТВАРАЊЕ СКУПА
 2. Душан Ј. Мартиновић: МИХАИЛО К. СТРУГАР И АНДРИЈА П. ЈОВИЋЕВИЋ – ВРЕМЕНСКЕ И КРЕАТИВНЕ КООРДИНАТЕ
 3. Чедомир М. Лучић: АНДРИЈА ЈОВИЋЕВИЋ КАО СВЈЕДОК ПРЕЛОМНЕ ЕТАПЕ РАЗВОЈА У ДРУШТВЕНОМ ЖИВОТУ ЦРНЕ ГОРЕ
 4. Зоран Лакић: АНДРИЈА ЈОВИЋЕВИЋ О ПОЛОЖАЈУ ЦРНЕ ГОРЕ У ЈУГОСЛАВИЈИ
 5. Зорица Мрваљевић: РАЗВОЈ ЕТНОЛОГИЈЕ У ЦРНОЈ ГОРИ СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА УЛОГУ АНДРИЈЕ ЈОВИЋЕВИЋА
 6. Петар Влаховић: ДОПРИНОС АНДРИЈЕ П. ЈОВИЋЕВИЋА ЕТНОЛОШКОЈ НАУЦИ
 7. Луција Ђурашковић: АНДРИЈА П. ЈОВИЋЕВИЋ: ИСТРАЖИВАЊА ЦЕКЛИНА
 8. Драгана Лалошевић: ОСОБИНЕ СТАНОВНИШТВА У ДЈЕЛИМА АНДРИЈЕ ЈОВИЋЕВИЋА
 9. Радован Бакић: АНДРИЈА ЈОВИЋЕВИЋ О ПОРИЈЕКЛУ СТАНОВНИШТВА ПОЛИМЉА И ВЕЛИКЕ
 10. Драгиња Кујовић: МОРАЧКА НАХИЈА У ПРОЗОРУ ПРОШЛОСТИ УЧИТЕЉА АНДРИЈЕ ЈОВИЋЕВИЋА
 11. Владислав Ивановић: ПОЈЕДИНИ МАНАСТИРСКИ КОМПЛЕКСИ У ОПИСИМА АНДРИЈЕ ЈОВИЋЕВИЋА И ЊИХОВО СТАЊЕ ДАНАС
 12. Милош М. Старовлах: ДОПРИНОС АНДРИЈЕ ЈОВИЋЕВИЋА РАЗВОЈУ ШКОЛСТВА У ЦРНОЈ ГОРИ
 13. Павле Газивода: ПЕДАГОШКИ ПОРТРЕТ АНДРИЈЕ П. ЈОВИЋЕВИЋА
 14. Владимир Јовићевић: ПРЕПИСКА АНДРИЈЕ ЈОВИЋЕВИЋА СА ИНСТИТУЦИЈАМА И УГЛЕДНИЦИМА