Mobilne i bežične komunikacije: stanje i perspektive

MOBILE AND WIRELESS COMMUNICATIONS: STATE OF ART AND PERSPECTIVES
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Vrsta skupa:
Naučni skup
Datum održavanja:
6. 03. 2009.
Broj knjige u ediciji:
97
Broj knjige u odjeljenju:
12
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
136
ISBN:
978-86-7215-225-8
COBISS.CG-ID:
14481424
Bibliografska jedinica:

Mobilne i bežične komunikacije: stanje i perspektive, Zbornici radova sa naučnih skupova, 97, Odjeljenje prirodnih nauka, 12, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2009.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/8233
Scroll to Top