Mogućnosti i perspektive razvoja nauke u Crnoj Gori

Possibilities and Perspectives of Science Development in Montenegro
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
24
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
432
ISBN:
86-7215-028-7
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/alo4
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. УВОДНА НАПОМЕНА (Димитрије Димо Вујовић)
 2. РИЈЕЧ ПРЕДСЈЕДНИКА ЦРНОГОРСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЈЕТНОСТИ ДРАГУТИНА ВУКОТИЋА НА ОТВАРАЊУ СКУПА
 3. ПОЗДРАВНА РИЈЕЧ ПРЕДСЈЕДНИКА СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ АКАДЕМИКА ДУШАНА КАНАЗИРА

I ОПШТА ПИТАЊА НАУЧНОГ РАДА

 1. Драгутин Вукотић: ОСВРТ НА САДАШЊОСТ И БУДУЋНОСТ НАУКЕ
 2. Душан Каназир: БИОЛОГИЈА И ЊЕН УТИЦАЈ НА ДАЉУ ЕВОЛУЦИЈУ И БУДУЋНОСТ ЧОВЕЧАНСТВА. ФАКТА, РЕФЛЕКСИЈЕ, ИЗАЗОВИ И ДИЛЕМЕ
 3. Божидар Николић: УНИВЕРЗИТЕТ И НАУКА
 4. Момир Ђуровић: САВРЕМЕНИ НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ
 5. Милорад Мијушковић: ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА И МЕЂУИНСТИТУТСКА НАУЧНА САРАДЊА
 6. Звонимир Дамјановић: КРИЗА НАУКЕ И ПРОГРАМ РАЗВОЈА НАШЕГ ДРУШТВА
 7. Драгомир Драшковић: РЕКОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЈА ПОЛИТИКЕ У ОБЛАСТИ НАУКЕ
 8. Милица Костић: НАУЧНА СТРАТЕГИЈА И ПОЛИТИКА У УСЛОВИМА КРИЗЕ
 9. Ратимир Јовићевић, Омер Маркишић: ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У ФУНКЦИЈИ ПОВЕЋАЊА КВАЛИТЕТА И ЕФИКАСНОСТИ ПРИВРЕЂИВАЊА

II НАУКА У РЈЕШАВАЊУ ПРОБЛЕМА БУДУЋЕГ РАЗВОЈА ЦРНЕ ГОРЕ

 1. Ристо Ђ. Вукчевић: НАУЧНЕ АЛТЕРНАТИВЕ У РЈЕШАВАЊУ БУДУЋЕГ РАЗВОЈА ЦРНЕ ГОРЕ
 2. Бранислав Шошкић: НАУКА И ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
 3. Радомир Вукасојевић: НАУЧНИ ПОТЕНЦИЈАЛ СА ГЛЕДИШТА РАЗВОЈА ЦРНЕ ГОРЕ
 4. Војин Дајовић: О КВАЛИТАТИВНОМ И РАЦИОНАЛНОМ РАЗВИТКУ КАДРОВА ДУЖ ЦИЈЕЛЕ ВЕРТИКАЛЕ
 5. Душан Р. Драговић: КАДРОВИ, ОПРЕМА, ПРОЈЕКТИ
 6. Драган Радоњић: УЛОГА И ПРОБЛЕМИ ПРАВНЕ НАУКЕ У ДРУШТВЕНИМ ПРОМЈЕНАМА У ЦРНОЈ ГОРИ
 7. Бранислав Пешић, Божидар Распоповић: МЕДИЦИНСКА НАУКА У ФУНКЦИЈИ ЗАШТИТЕ БИОЛОШКОГ ИНТЕГРИТЕТА СТАНОВНИШТВА
 8. Божидар М. Бојовић: КАКО ПОСТИЋИ КВАЛИТЕТАН ПОМАК МЕДИЦИНСКЕ НАУЧНЕ МИСЛИ У ЦРНОЈ ГОРИ
 9. Божидар Шишевић: ИНКУБАТОРИ — ТЕХНОЛОШКИ ПАРКОВИ УСПЈЕШАН МЕТОД СТВАРАЊА НОВИХ ФИРМИ ВИСОКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

III НАУКА И КУЛТУРНА БАШТИНА

 1. Милосав Бабовић: СТАЊЕ У ИЗУЧАВАЊУ КЊИЖЕВНОГ НАСЛЕЂА И ПЛАНОВИ БУДУЋИХ ИСТРАЖИВАЊА
 2. Радомир В. Ивановић: О НАУЧНОСТИ НАУКЕ О КЊИЖЕВНОСТИ У КОНТЕКСТУ ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА (МОГУЋНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЕ
 3. Бранислав Остојић: ДОСАДАШЊИ РЕЗУЛТАТИ, СТАЊЕ И БУДУЋИ ЗАДАЦИ ЛИНГВИСТИКЕ У ЦРНОЈ ГОРИ
 4. Ратко Р. Божовић: НАУКА КАО ПРОГРЕС И КАО КУЛТУРА
 5. Чедомир Марковић: ЗАШТИТА КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ И НАУКА
 6. Милош Милошевић: ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВОЈА ИСТОРИОГРАФИЈЕ И АРХЕОЛОГИЈЕ
 7. Мирослав Лукетић: АРХИВИ У ФУНКЦИЈИ НАУКЕ У ЦРНОЈ ГОРИ
 8. Душан Мартиновић: АКТУЕЛНИ ПРОБЛЕМИ АРХЕОГРАФСКИХ, БИБЛИОЛОШКИХ И БИБЛИОГРАФСКИХ ИСТРАЖИВАЊА У ЦРНОЈ ГОРИ
 9. Чедомир Драшковић: БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ У ЦРНОЈ ГОРИ КАО ЗАПОСТАВЉЕНИ РАЗВОЈНИ РЕСУРС НАУКЕ
 10. Љубомир Радуловић: САЗНАЈНА ЗАСТРАЊИВАЊА У МЕТОДОЛОГИЈИ ПЕДАГОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА

IV ЕКОЛОШКО-ЕКОНОМСКЕ КОРЕЛАЦИЈЕ У ЦРНОЈ ГОРИ

 1. Владимир Лепетић: ПОТРЕБА И МОГУЋНОСТИ УСАГЛАШАВАЊА ЕКОЛОШКО-ЕКОНОМСКИХ ПОТЕНЦИЈАЛА У ЦРНОЈ ГОРИ
 2. Радован Бакић: ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ У ФУНКЦИЈИ ЕКОЛОШКЕ ДРЖАВЕ И ПОЛОЖАЈ ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА У ЦРНОЈ ГОРИ
 3. Вељко Мартиновић: ЕРОЗИЈА ЗЕМЉИШТА У ЦРНОЈ ГОРИ И НЕОПХОДНОСТ ЊЕНОГ ИЗУЧАВАЊА
 4. Станка Филиповић: ПРИЛОГ ДЕФИНИСАЊУ ПРАВАЦА РАЗВОЈА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА У ОБЛАСТИ ВОДА ЦРНЕ ГОРЕ
 5. Ранко Рајковић: ДРЖАВА И ЕКОЛОГИЈА
 6. Слободанка Кривокапић: ЕКО-СТАНДАРДИ: ВАРИЈАБЛЕ ТРЖИШНЕ СЕГМЕНТАЦИЈЕ

38. V ДИСКУСИЈЕ

 1. Драгутин Вукотић: ЗАВРШНА РИЈЕЧ