Naracijski tokovi

O književnom stvaralaštvu Ćamila Sijarića

Повествовательные направления
Naslov knjige na stranom jeziku:
Podnaslov na stranom jeziku:
О литературном творчестве Чамила Сийарича
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Vrsta skupa:
Naučni skup
Datum održavanja:
10. 06. 2008.
Broj knjige u ediciji:
91
Broj knjige u odjeljenju:
32
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
172
ISBN:
978-86-7215-215-9
COBISS.CG-ID:
13430800
Bibliografska jedinica:

Naracijski tokovi, Zbornici radova sa naučnih skupova, 91, Odjeljenje umjetnosti, 32, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2008.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/mnzn
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Жарко Ђуровић: УВОДНА РИЈЕЧ
 2. Радован Вучковић: ЛИРИЗАМ И СИМБОЛИКА У НОВЕЛАМА ЋАМИЛА СИЈАРИЋА
 3. Живко Ђурковић: МОЈКОВАЧКА БИТКА У СИЈАРИЋЕВОМ И ЂИЛАСОВОМ РОМАНУ
 4. Радоња Вешовић: ВИЂЕЊА С ЋАМИЛОМ
 5. Лидија Томић: ЕПСКО И ЛИРСКО У РОМАНИМА БИХОРЦИ И МОЈКОВАЧКА БИТКА ЋАМИЛА СИЈАРИЋА
 6. Хаснија Муратагић-Туна: СИЈАРИЋЕВИ БИХОРЦИ – РОМАН КОЈИ ТРАЈЕ
 7. Жарко Ђуровић: ЛИРИКА ИСКУСТВЕНЕ ПРОФИЛАЦИЈЕ
 8. Ненад Вуковић: (НАСЛИЈЕЂЕНИ) ДАР ПРИПОВИЈЕДАЊА
 9. Милош Ђорђевић: РЕТОРИКА И СИСТЕМ НАРАЦИЈЕ (МОЈКОВАЧКА БИТКА ЋАМИЛА СИЈАРИЋА)
 10. Славољуб Обрадовић: СУКОБ АНАХРОНОГ И МОДЕРНОГ У РОМАНУ БИХОРЦИ
 11. Ведад Спахић: ИДЕНТИТЕТ И ДРУГОСТ У СИЈАРИЋЕВОМ РОМАНУ КОНАК
 12. Хаџем Хајдаревић: СИЈАРИЋЕВИ БЕСКРАЈНИ ЗАВИЧАЈИ
 13. Фарук Диздаревић: ПИСАЦ У ОЧИМА САВРЕМЕНИКА
 14. Софија Калезић-Ђуричковић: АНТРОПОЛОШКИ ПРОФИЛ ЖЕНЕ У РАШКОЈ ЗЕМЉИ РАСЦИЈИ
 15. Вук Церовић: ЛИКОВИ ТРАГИЧНИХ ЕПИЛОГА
 16. Ружица Комар: ПРИРОДА У СИЈАРИЋЕВИМ ПРИПОВИЈЕТКАМА
 17. Андријана Николић: ДРАМА ЉУБАВИ У РОМАНУ МОЈКОВАЧКА БИТКА
 18. Драгомир Брајковић: СВЕЖИНА ЛИРСКЕ НАРАЦИЈЕ
 19. Светлана Калезић-Радоњић: СИЈАРИЋЕВ ПОЕТСКИ ГОВОР У РОМАНУ РАШКА ЗЕМЉА РАСЦИЈА