Obrazovanje i mediji

Education and Medias
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Vrsta skupa:
Naučni skup
Datum održavanja: Odjeljenje prirodnih nauka
21. 12. 2006.
Broj knjige u ediciji:
88
Broj knjige u odjeljenju:
34
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
248
ISBN:
978-86-7215-210-4
COBISS.CG-ID:
13093904
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/f459
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Павле Газивода: ОТВАРАЊЕ НАУЧНОГ СКУПА
 2. Павле Газивода: ЕДУКАТИВНА ФУНКЦИЈА МЕДИЈА
 3. Синиша Јелушић: КРИЗА МЕДИЈА И/ИЛИ КРИЗА ОБРАЗОВАЊА
 4. Бошко М. Влаховић: СИСТЕМСКИ ПРИСТУП ОРГАНИЗАЦИЈИ И ПРИМЕНИ МЕДИЈА У ШКОЛСКОМ УЧЕЊУ
 5. Милица Костић: ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА И ТЕХНОЛОГИЈЕ У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА ИНОВАТИВНЕ ПРИВРЕДЕ И ДРУШТВА И УЛОГА МЕДИЈА
 6. Зоран Лакић: СТВАРАЛАЧКА КРИТИКА И МЕДИЈИ У ЦРНОЈ ГОРИ
 7. Срђан Вукадиновић: КОМПЛЕМЕНТАРНОСТ УЛОГЕ ОБРАЗОВАЊА И МЕДИЈА У ТРАНЗИЦИЈИ СТРУКТУРНИХ СЕГМЕНАТА СВИЈЕСТИ
 8. Жељко Рутовић: МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ
 9. Никола Мијановић: УЛОГА ДИДАКТИЧКИХ МЕДИЈА У ПРОЦЕСУ САВРЕМЕНО ОРГАНИЗОВАНЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
 10. Саша Милић: НЕГАТИВНИ УТИЦАЈИ ВИЗУЕЛНИХ МЕДИЈА НА ВАСПИТЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
 11. Саво Лаушевић: МЕДИЈИ И ИДЕНТИТЕТ
 12. Славица Перовић: НАСЛОВ КАО ТЕКСТ
 13. Звездан Вукановић: НУЖНОСТ ОБРАЗОВАЊА МЕДИЈСКОГ КАДРА ЈАВНОГ РТВ СЕРВИСА: ПОМИРИТИ СЛОБОДУ И ОДГОВОРНОСТ
 14. Жарко Ђуровић: МОЗАИК МЕДИЈСКИХ НАРАВИ
 15. Катарина Тодоровић: КОМУНИКАЦИЈА И МЕДИЈИ У ФУНКЦИЈИ ВАСПИТНИХ УТИЦАЈА
 16. Ненад Вуковић: KЊИЖЕВНОЈЕЗИЧКИ СТАНДАРД И МЕДИЈИ (ОБРАЗОВНИ АСПЕКТ)
 17. Велизар Средановић: МЕДИЈИ И ОБРАЗОВАЊЕ (ПЕРМАНЕНТНО ОБРАЗОВАЊЕ)
 18. Божена Јелушић: МЕДИЈИ И НАСТАВА КЊИЖЕВНОСТИ
 19. Милорад Симуновић: ОБРАЗОВАЊЕ И МЕДИЈИ КАО ФАКТОРИ ТРАУМАТИЗМА ПОСТ-МОДЕРНЕ
 20. Борис Б. Брајовић: ХИПЕРМНЕЗИЈА И АМНЕЗИЈА ИЛИ МНЕМОТЕХНИКЕ У ОБРАЗОВАЊУ И МЕДИЈИМА
 21. Вукић Илинчић: ОБРАЗОВНИ ЗНАЧАЈ ЧАСОПИСА „ПРОСВЈЕТА” У КЊАЖЕВИНИ ЦРНОЈ ГОРИ