Osnovni problemi filozofije prava

FUNDAMENTAL PROBLEMS OF THE LAW PHILOSOPHY
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Vrsta skupa:
Naučni skup
Datum održavanja:
10. 12. 1992.
Broj knjige u ediciji:
32
Broj knjige u odjeljenju:
15
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
248
ISBN:
86-7215-041-4
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/4xla
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Мијат Шуковић: ТЕОРИЈА И ФИЛОЗОФИЈА ПРАВА ПОСТАЈУ НУЖНИЈЕ И ЗНАЧАЈНИЈЕ
 2. Радомир Д. Лукић: О ПОЈМУ ФИЛОЗОФИЈЕ ПРАВА
 3. Божидар С. Марковић: О ДУАЛИТЕТУ ПОЗИТИВНОГ ПРАВА
 4. Стеван Врачар: ИСКОНСКА ИДЕЈА ПРАВДЕ
 5. Љубомир Тадић: АРГУМЕНТАЦИЈА И АРГУМЕНТАЦИЈА У ПРАВУ
 6. Мијат Шуковић: ТЕОРИЈСКИ ИЗАЗОВИ ЗАМЈЕНЕ ЈЕДНОГ ТИПА ПРАВА СА ДРУГИМ
 7. Слободан Благојевић: О ПОТРЕБИ ПРЕДМЕТНОГ ОДРЕЂЕЊА ПРАВНЕ НАУКЕ, ТЕОРИЈЕ ПРАВА И ФИЛОЗОФИЈЕ ПРАВА И ЊИХОВИ МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ
 8. Вукашин Пешић: О ОСНОВНИМ МЕТОДОЛОШКИМ ПРОБЛЕМИМА ФИЛОЗОФИЈЕ ПРАВА
 9. Драган К. Вукчевић: ПРОБЛЕМ ОПТИМАЛНОГ ПРАВА
 10. Гордана Вукадиновић: О ТЕОРИЈИ ДРУШТВЕНОГ УГОВОРА
 11. Милорад Ивовић: ПРАВО И ЛОГИКА
 12. Милијан Поповић: ЖИВАНОВИЋЕВА ПРАВНА ФИЛОЗОФИЈА И МАТЕРИЈА ПРАВА
 13. Тодор И. Подгорац: МЕСТО ФИЛОЗОФИЈЕ ПРАВА МЕЂУ ПРАВНИМ НАУКАМА У СХВАТАЊУ Л. ПЕТРАЖИЦКОГ
 14. Данило Н. Баста: ПРАВНА ХЕРМЕНЕУТИКА АРТУРА КАУФМАНА
 15. Драган М. Митровић: ТЕОРИЈА ХАОСА И ПРАВНА ТЕОРИЈА
 16. Фирдус Џинић: ДРЖАВА И ПРАВО У НОВОМ КЉУЧУ