Prošlost Crne Gore kao predmet naučnog istraživanja i obrade

History of Montenegro as a Subject of Scientific Researches
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Vrsta skupa:
Naučni skup
Datum održavanja:
26–27. 04. 1985.
Broj knjige u ediciji:
15
Broj knjige u odjeljenju:
7
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
562
ISBN:
86-7215-001-5
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/b0c9
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

Уводни дио

 1. Предговор
 2. Претпоставка Одбора за историјске науке
 3. Поздравна ријеч академика Бранислава Шошкића
 4. Владо Стругар: Прошлост Црне Горе као предмет научног истраживања и обраде (уводни говор)

Први дио

 1. Васа Чубриловић: Нови век — општи погледи на развој друштва у Црној Гори
 2. Андрија Б. К. Стојковић: Филозофија историје код Срба с погледом на филозофију историје код Црногораца и осталих народа Југославије до 1918. год.
 3. Димитрије Димо Вујовић: Тезе о неким идејним и теоријско-методолошким проблемима изучавања историје Црне Горе
 4. Миомир Дашић: Неки проблеми и специфичности историографске обраде прошлости сјеверне Црне Горе
 5. Мијушко Шибалић: О неким питањима историографије црногорско-херцеговачких племена с посебним освртом на Пиву и Дробњак
 6. Драгоје Живковић: Прилог питању развоја црногорске историографије (Неке карактеристике најновије фазе)

Други дио

 1. Милија Станишић: Теоријски оквир и методолошки приступ изучавању настанка црногорске нације
 2. Душан Ичевић: Савремена теоријска начела за изучавање националног ослободилаштва подјармљених народа
 3. Веселин Ђуретић: Неке колизије између културно-историјске и националне самобитности у међуратном периоду (1918–1941)
 4. Душан Живковић: О тумачењу појма контрареволуције у историографији о народноослободилачком рату Југославије
 5. Зоран Лакић: Класни чинилац народноослободилачке борбе Црне Горе (1941–1945)

Tpeћи дио

 1. Павле С. Радусиновић: Смисао и значај историјско-демографских истраживања с посебним освртом на Црну Гору
 2. Новак Ражнатовић: О Црногорско-приморској митрополији као политичком фактору у историји Црне Горе
 3. Славко Мијушковић: Историјске везе Црне Горе и Боке Которске
 4. Бранко Бабић: Црногорска војска — опште карактеристике, организација и модернизација
 5. Петар Ђ. Стојановић: Методолошки проблеми у историјскоправној науци
 6. Новица Војиновић: О неким проблемима изучавања законодавства Старе Црне Горе
 7. Слободан Благојевић: О потреби изучавања правне мисли у Црној Гори

Четврти дио

 1. Драго Ћупић: Сазнавање прошлости на основу ономастичких података
 2. Војислав Никчевић: Језичко благо у Црној Гори као извор за историју народа
 3. Новак Килибарда: Народна поезија као историјски извор
 4. Видак Вујачић: Традиционалне вриједности као елеменат свијести Црногораца
 5. Александар Драшковић: Историјско-социолошке претпоставке настанка црногорског етоса
 6. Мирослав Лукетић: Прошлост Црне Горе у публицистици до 1918. године
 7. Јевто М. Миловић: Уништавање и развлачење историјске грађе о Црној Гори и важност њене стручне заштите

30. Дискусија

31. Владо Стругар: Завршна реч