Radovan Zogović — život i stvaralaštvo

Radovan Zogović — Life and Work
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Vrsta skupa:
Naučni skup
Datum održavanja:
29–30. 5. 1997.
Broj knjige u ediciji:
51
Broj knjige u odjeljenju:
16
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
264
ISBN:
86-7215-102-Х
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/h9gm
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Драгутин П. Вукотић: Патографски осврт на Радована Зоговића
 2. Андраш Шимор: У маниру Радована Зоговића, о њему самом
 3. Милан Мојашевић: Уз Десанкину елегију Наставак разговора
 4. Радојица Таутовић: Лирика Радована Зоговића
 5. Гојко Јањушевић: Напомене о Радовану Зоговићу
 6. Миодраг Петровић: Насиље и отпори насиљу у поезији Радована Зоговића
 7. Слободан Ж. Марковић: Поетска виђења Радована Зоговића у периоду између два светска рата
 8. Стеван Тонтић: Радован Зоговић између комунизма и Дантеа
 9. М. Л. Карасева: Поэзия Р. Зоговича 30-40х годов: поэтика и политика
 10. Васил Колевски: Радован Зогович в Болгарии
 11. Карољ Чала: Муке у земљи крвне освете
 12. Весна Килибарда: Дјело Радована Зоговића на италијанском језику
 13. Цисана Мурусидзе-Чоловић: Две песме Радована Зоговића на грузијском језику
 14. Жарко Ђуровић: Инструкција као егзистентни феномен
 15. Милош Вулевић: О циклусу пјесама „Лирски записи” из збирке Пркосне строфе Радована Зоговића
 16. Радоња Вешовић: „Постајање и постојање” Радована Зоговића и судбина једне литературе
 17. Чедо Вуковић: Аура спонтаности у Зоговићевој прози
 18. Радован Вучковић: Зоговићева проза између традиције и иновације
 19. Марко Недић: Жанровска многозначност Кожуха с пола рукава Радована Зоговића
 20. Јован Чађеновић: Зоговићева критика Душана Баранина
 21. Мирка Зоговић: На маргинама Зоговићевог Дантеа
 22. Миладин Ћулафић: Зоговићеве биљешке на маргинама читаних књига
 23. Крсто Пижурица: Зоговићева оцјена једног школског приручника
 24. Добрило Аранитовић: Књижевно дјело Радована Зоговића на страним језицима — библиографија