Stogodišnjica Opšteg imovinskog zakonika za Knjaževinu Crnu Goru

A Centenary of General Property Code for Montenegro
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Vrsta skupa:
Naučni skup
Datum održavanja:
7–8. 10. 1988.
Broj knjige u ediciji:
19
Broj knjige u odjeljenju:
9
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
328
ISBN:
86-7215-019-8
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/e61m
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. ПРЕДГОВОР
 2. Мијат Шуковић: УВОДНА И ЗАВРШНА РИЈЕЧ
 3. Радомир Лукић: ИМОВИНСКИ ЗАКОНИК И ОБИЧАЈНО ПРАВО
 4. Милорад Ивовић: ПОЈАМ ОБИЧАЈНОГ ПРАВА И СХВАТАЊЕ ВАЛТАЗАРА БОГИШИЋА О ПРАВНОСТИ ОБИЧАЈА
 5. Обрен Благојевић: ЗНАЧАЈ ОПШТЕГ ИМОВИНСКОГ ЗАКОНИКА ЗА ЕКОНОМСКУ НАУКУ
 6. Ходимир Сиротковић: ОЦЈЕНА ПРОФ. КОСТЕ ВОЈНОВИЋА (читана у ЈАЗУ 9. ожујка 1889.) О ЗНАЧЕЊУ И ЗНАНСТВЕНОЈ ВРИЈЕДНОСТИ ЦРНОГОРСКОГ ОПШТЕГ ИМОВИНСКОГ ЗАКОНИКА
 7. Иван Кустудија: ПРЕПИСКА ВАЛТАЗАРА БОГИШИЋА И ЛАЗЕ КОСТИЋА О ОПШТЕМ ИМОВИНСКОМ ЗАКОНИКУ ЗА КЊАЖЕВИНУ ЦРНУ ГОРУ
 8. Перко Војиновић: ПОГЛЕДИ ВАЛТАЗАРА БОГИШИЋА НА СТРУКТУРУ ЦРНОГОРСКОГ ДРУШТВА У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ XIX ВИЈЕКА
 9. Нoвo Вујошевић: КРИТИЧКО ПРОМИШЉАЊЕ БОГИШИЋЕВОГ МЕТОДА АНКЕТИРАЊА
 10. Анте Мариновић: УТЈЕЦАЈ ДУБРОВАЧКОГ СРЕДЊОВЈЕКОВНОГ СТАТУТАРНОГ ПРАВА НА БОГИШИЋЕВ ОПШТЕ ИМОВИНСКИ ЗАКОНИК ЗА КЊАЖЕВИНУ ЦРНУ ГОРУ
 11. Јован Р. Бојовић: РАД ОДБОРА ЗА УСВАЈАЊЕ ОПШТЕГ ИМОВИНСКОГ ЗАКОНИКА ЗА КЊАЖЕВИНУ ЦРНУ ГОРУ (прво читање)
 12. Werner G. Zimmermann: ВАЛТАЗАР БОГИШИЋ И КОДИФИКАЦИЈА ГРАЂАНСКОГ ПРАВА У ШВАЈЦАРСКОЈ
 13. Makoto Takahashi: ДОНОШЕЊЕ ЈАПАНСКОГ ГРАЂАНСКОГ ЗАКОНИКА И ЊЕГОВ ОДНОС ПРЕМА ОПШТЕМ ИМОВИНСКОМ ЗАКОНИКУ
 14. Љиљана Ђуровић, Радомир Ђуровић: УТИЦАЈ ОПШТЕГ ИМОВИНСКОГ ЗАКОНИКА ОД 1888. НА КОДИФИКАЦИЈУ ЈАПАНСКОГ ГРАЂАНСКОГ ПРАВА
 15. Стојан Цигој: ЦРНОГОРСКИ ИМОВИНСКИ ЗАКОНИК У СВЈЕТЛУ ПРАВНЕ НАУКЕ У СЛОВЕНИЈИ
 16. Ђурица Крстић: САВРЕМЕНИ ЗНАЧАЈ БОГИШИЋЕВОГ ИСТРАЖИВАЧКОГ МЕТОДА У ПРИКУПЉАЊУ ГРАЂЕ О ОБИЧАЈНОМ ПРАВУ
 17. Петар Влаховић: ЗНАЧАЈ ОПШТЕГ ИМОВИНСКОГ ЗАКОНИКА ЗА ЕТНОЛОГИЈУ
 18. Милисав Чизмовић: ОПШТИ ИМОВИНСКИ ЗАКОНИК И НАСТАНАК ЗАКОНА О СУДСКОМ ПОСТУПКУ У ГРАЂАНСКИМ ПАРНИЦАМА ЗА КЊАЖЕВИНУ ЦРНУ ГОРУ
 19. Видак Вујачић: ЦРНОГОРСКА ТРАДИЦИОНАЛНА ПОРОДИЦА И ПОЛОЖАЈ ЖЕНЕ У ЊОЈ (питање контекста Општег имовинског законика)
 20. Петар Ђ. Стојановић: О ПРИМЈЕНИ ОПШТЕГ ИМОВИНСКОГ ЗАКОНИКА У СУДСКОЈ ПРАКСИ (са посебним освртом на стање 1918-1941. године)
 21. Мехмед Беговић: ОПШТИ ИМОВИНСКИ ЗАКОНИК ЗА ЦРНУ ГОРУ О НАТАПАЊУ ЗЕМАЉА (чл. 122–132)
 22. Драган К. Вукчевић: О ЈЕДНОЈ ЗАКОНСКОЈ ИЗРЕЦИ (анализа чл. 993 Општег имовинског законика)
 23. Радоје Кораћ: ПРАВНИ ОДНОСИ У КУЋИ ПРЕМА ОПШТЕМ ИМОВИНСКОМ ЗАКОНИКУ
 24. Новица Војиновић: ПРАВО ПРЕЧЕ КУПОВИНЕ У ОПШТЕМ ИМОВИНСКОМ ЗАКОНИКУ ЗА КЊАЖЕВИНУ ЦРНУ ГОРУ (поводом 100-годишњице објављивања 1888–1988)
 25. Зоран П. Рашовић: НАЧЕЛА ЗАЛОЖНОГ ПРАВА У ОПШТЕМ ИМОВИНСКОМ ЗАКОНИКУ ЗА ЦРНУ ГОРУ