Uvodna izlaganja sa okruglih stolova održanih u organizaciji Odbora za obrazovanje CANU

Plenary Reports from the Round Tables Organized by the MASA Committee for Education
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
156
Broj knjige u odjeljenju:
51
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
88
ISBN:
978-86-7215-480-1
COBISS.CG-ID:
16029444
Bibliografska jedinica:

Uvodna izlaganja sa okruglih stolova održanih u organizaciji Odbora za obrazovanje CANU, Zbornici radova sa naučnih skupova, 156, Odjeljenje društvenih nauka, 51, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2020.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/d6gc
Scroll to Top