Život i djelo akademika Jevta Milovića

Life and Work of Academician Jevto Milović
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Vrsta skupa:
Naučni skup
Datum održavanja:
3. 7. 1995.
Broj knjige u ediciji:
47
Odjeljenje:
Broj knjige u odjeljenju:
15
Urednik:
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
192
ISBN:
86-7215-094-5
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/mbkg
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Драгутин Вукотић: Поздравна ријеч
 2. Чедо Вуковић: Митски градитељ
 3. Миљан Мојашевић: Дисертација Јевта Миловића о Гетеу и српскохрватској народној поезији
 4. Томислав Бекић: Место Јевта Миловића у нашој германистици
 5. Радомир В. Ивановић: Ширина научних интересовања (историјски и историјскокњижевни метод Јевта М. Миловића)
 6. Слободан Вукићевић: Васпостављање субјективитета човјека и историје
 7. Бранислав Остојић: Рукопис и прво издање “Горског вијенца” у ортографским и језичко-текстолошким анализама Јевта Миловића
 8. Јован Чађеновић: Миловићеви разговори са југословенским умјетницима
 9. Живко Ђурковић: Аутобиографско у Миловићевим разговорима с умјетницима
 10. Бранко Радојичић: Црна Гора на географским картама „Историјско-географски атлас XVI-XX вијек” Јевта Миловића
 11. Божидар Шекуларац: Рад Јевта Миловића као архивисте
 12. Марија Аџић: Библиографија академика Јевта Миловића