KEY WORD: innovation

Filozofija ekonomskog razvoja Crne Gore u eri kompetitivnosti

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

Futuristic Scenarios and Human Nature: Towards a New Digital Humanism

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

Perceived Uncertainties and Political Supremacy

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

Globalizacija, mala zemlja i izazovi za nauku — s posebnim osvrtom na Crnu Goru

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

Inovativna analiza lider projekata koji se odnose na nedrvne šumske proizvode u Velikoj Britaniji i Švedskoj

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:
Scroll to Top