Sustainable Development of Mountain Areas — Experiences, Challenges and Perspectives

Održivi razvoj planinskih područja — iskustva, izazovi i perspektive
Original title:
Publisher:
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Release year:
Meeting type:
Scientific Meeting
Date held:
14–16. 09. 2016.
Book number in Edition:
148
Book number in Department:
20
Book size:
17 x 24 cm
Pages:
260
ISBN:
978-86-7215-445-0
COBISS.CG-ID:
37125136
Short link to the book:
http://canupub.me/r1vr
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Nikola Adžić, Nikola Pejović, Bojan Adžić: Crnogorski brdski konj
 2. Stevan Čanak, Nataša Glišović, Dragan Ćirković, Vera Vukanić, Rade Radojević: Proizvodno-ekonomske specifičnosti uzgoja pastrmke na planinskim jezerima
 3. Olga Jokanović, Milan Marković, Dušica Radonjić, Jelena Miočinović, Slavko Mirecki: Kvalitet i tehnologija kučkog sira
 4. Božidarka Marković, Milena Đokić, Sanja Kostić, Milan Marković: Stanje i trendovi ovčarske proizvodnje na durmitorskom području
 5. Milan Marković, Emil Erjavec, Božidarka Marković, Luka Juvančič, Dušica Radonjić: Tradicionalna stočarska proizvodnja na crnogorskim katunima
 6. Dušica Radonjić, Milan Marković, Božidarka Marković: Proizvodne osobine smeđe rase goveda u Crnoj Gori
 7. Miljan Veljić, Mirjana Đukić-Stojčić, Zdenka Škrbić: Uticaj svetlosnog perioda i gustine naseljenosti brojlerskih pilića na pojavu lezija na nožnim jastučićima
 8. Alexander H. Alexandrov: Bugarski planinski resursi
 9. Marija Ćosović: Inovativna analiza lider projekata koji se odnose na nedrvne šumske proizvode u Velikoj Britaniji i Švedskoj
 10. Milić Čurović, Aleksandar Stijović: Strukturne karakteristike šuma bijelog bora (Pinus heldreichii Christ) u Crnoj Gori
 11. Špela Ledinek Lozej, Saša Roškar: Alpi Julijskih Alpa
 12. Marija Marković, Dragana Skočajić, Mihailo Grbić, Matilda Djukić: Uticaj visine rezanja i egzogenih hormona na ožiljavanje reznica kornusa
 13. Peter Mikša: Nacionalni park Triglav: od osnivanja do „modernizacije planina” žičarama, opservatorijama i skijaškim stazama
 14. Žiga Zwitter: Proaktivni odnos od 16. do ranog 18. vijeka prema prirodnim opasnostima u slovenačkim Alpima i njihovom okruženju, sa naučenim lekcijama za budućnost
 15. Jelena Erdeljan: Kulturno-istorijsko nasljeđe — ključ za održivi razvoj planinskih područja
 16. Miljan Gogić: Prilog proučavanju stočarstva u srednjovjekovnom Kotoru
 17. Edin Jašarović, Ema Alihodžić Jašarović: Otkrivanje crnogorskih katuna kao mjesta za obnovljive kognitivne tehnologije
 18. Ivan Laković, Aleksandra Kapetanović, Tatjana Koprivica, Olga Pelcer-Vujačić: Katuni Kučke planine
 19. Olga Pelcer–Vujačić, Sandra Kovačević, Tatjana Koprivica: Gis baza katuna na Kučkoj planini — izazovi i mogućnosti
 20. Sanja Peković, Jovana Vukčević, Đurđica Perović, Tatjana Stanovčić: Poteškoće u razvoju preduzetništva u crnogorskom agroturizmu
 21. Olivera Simović: Seoski i agroturizam kao nove šanse u razvoju turizma
 22. In Memoriam: Prof. dr Natalija Dozet (1923–2016)