KEY WORD: innovation

Nauka, inovativnost i zapošljavanje

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Filozofija ekonomskog razvoja Crne Gore u eri kompetitivnosti

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Futuristic Scenarios and Human Nature: Towards a New Digital Humanism

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Perceived Uncertainties and Political Supremacy

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Globalizacija, mala zemlja i izazovi za nauku — s posebnim osvrtom na Crnu Goru

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Inovativna analiza lider projekata koji se odnose na nedrvne šumske proizvode u Velikoj Britaniji i Švedskoj

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top