KLJUČNA RIJEČ: асимилација

Језичке црте Паштровских исправа 17–19. вијека у данашњем паштровском говору

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:
Scroll to Top