KEY WORD: literary language

Дурмиторски говори међу говорима у окружењу и у Вукову моделу књижевног језика

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

Лексички слојеви у језику сердара и гувернадура Радоњића

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

Стефан Митров Љубиша и Вуков модел књижевног језика у Црној Гори

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:
Scroll to Top