KLJUČNA RIJEČ: асимилација

Језичке црте Паштровских исправа 17–19. вијека у данашњем паштровском говору

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top