KLJUČNA RIJEČ: истина

Сатира као антрополошка деструкција: Лажни цар Шћепан Мали Петра II Петровића Његоша

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

Однос историје, стварности и умјетности у тетралогијама романа посвећеним Првом свјетском рату

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:
Scroll to Top