KLJUČNA RIJEČ: истина

Сатира као антрополошка деструкција: Лажни цар Шћепан Мали Петра II Петровића Његоша

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Однос историје, стварности и умјетности у тетралогијама романа посвећеним Првом свјетском рату

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top