KLJUČNA RIJEČ: konsonantizam

Neke karakteristike crnogorskog pisanog jezičkog izraza predvukovskog doba: vokalski i konsonantski sistem jezika serdara i guvernadura Radonjića (1714-1828)

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:
Scroll to Top