Actual Problems and Perspectives of Scientific Research Work in Montenegro

Aktuelni problemi i perspektive naučnoistraživačkog rada u Crnoj Gori
Original title:
Publisher:
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Co-publisher:
University of Montenegro
Release year:
Meeting type:
Scientific Meeting
Date held:
27. 4. 2004.
Book number in Edition:
66
Book size:
17 x 24 cm
Pages:
176
ISBN:
86-7215-155-0
COBISS.CG-ID:
8149520
Short link to the book:
http://canupub.me/ye2v
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Љубиша СТАНКОВИЋ: ПОЗДРАВНА РИЈЕЧ
 2. Момир ЂУРОВИЋ: ШТА ТО НАУКА НУДИ ЗА БУДУЋНОСТ
 3. Веселин ВУКОТИЋ: НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАМ
 4. Предраг ИВАНОВИЋ, Митар МИШОВИЋ: НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА
 5. Сретен ШКУЛЕТИЋ: МЕЂУНАРОДНА НАУЧНА САРАДЊА
 6. Милица КОСТИЋ: ОПШТА ПИТАЊА РАЗВОЈА НАУКЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ КАДРА
 7. Мира ВУКЧЕВИЋ: ИНФОРМАТИЧКО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА
 8. Слободан БАЦКОВИЋ: ФИНАНСИРАЊЕ НАУКЕ У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА
 9. Момир ЂУРОВИЋ: НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 10. Душан МАРТИНОВИЋ: СТАЊЕ БИБЛИОЛОШКЕ НАУКЕ У ЦРНОЈ ГОРИ ДАНАС
 11. Невенка БОГОЈЕВИЋ-ГЛУШЧЕВИЋ: НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД У ОБЛАСТИ ПРАВНО-ИСТОРИЈСКИХ НАУКА НА УНИВЕРЗИТЕТУ ЦРНЕ ГОРЕ
 12. Милева ФИЛИПОВИЋ: НАУЧНА ЗАЈЕДНИЦА И/ИЛИ НАУЧНО ПОЉЕ УНИВЕРЗИТЕТА ЦРНЕ ГОРЕ
 13. Радован СТОЈАНОВИЋ: НЕКА ВИЂЕЊА САДАШЊИХ ПРОБЛЕМА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА НА УНИВЕРЗИТЕТУ И РЕПУБЛИЦИ
 14. Петар ВЛАХОВИЋ: ЕТНОЛОГИЈА ЦРНЕ ГОРЕ – ПРОУЧАВАЊЕ ТРАДИЦИОНАЛНЕ НАРОДНЕ КУЛТУРЕ ЦРНЕ ГОРЕ
 15. С. МАНДИЋ, Д. РЕГНЕР, С. РЕГНЕР, М. ГОЈКОВИЋ, З. КЉАЈИЋ: МОГУЋНОСТИ, ОБАВЕЗЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА НА МОРУ ЦРНЕ ГОРЕ