Renewable Energy and Future of its Applications in Yugoslavia

Author / Authors:
Đurović, Momir / Volčkov, Ilija / Rodić, Milorad / Rakin, Petar M. / Vulićević, Goran / Jokić, Anja / Gaćeša, Tanja / Gburcik, V. / Đajić, Nenad / Gburcik, P. / Stevanović-Janezić, M. / Kosi, Franc / Todorović, Marija  / Đurović, Biljana / Ignjatović, Branislav / Benišek, Miroslav / Simić, Ljiljana / Koldžić, Goran / Kažić, Nenad / Kukobat, Miroslav / Mrkić, Milo / Šaranović, Milinko / Milović, Radomir Ristov / Budisavljević, Borislav / Đukanović, M. / Kukuruzović, Đorđe / Vuksanović, Dušan / Drpić, Mirjana / Bogunović, Slaviša / Jovanović-Popović, Milica / Radivojević-Mićanović, Ana / Todorović, Branislav / Jovanović, Nataša / Marić, Branislav / Krstić, Aleksandra / Lazarevski, Dušan / Olbina, Svetlana / Pucar, Mila / Marić, Igor / Šurlan, Nebojša / Vojinović-Miloradov, Mirjana / Adamov, Jasna / Ećim-Đurić, Olivera / Strebkov, Dimitrij / Tvsrjanovič, E. / Rakin, Dejan P. / Rush, W. / Varničić-Rakin, Zorica / Serger, Ch. / Vujošević, Snežana / Adžić, Miroljub / Vojnović, Milan / Simičić, Miloš / Nikolić, Zoran / Stojiljković, Zoran / Dakić, Predrag / Branković, Mladen / Scholta, J. / Jörissen, L. / Rohland, B. / Garche, Juergen / Bünger, U. / Bebić, Zoran / Despotović-Bebić, Olivera / Ilić, Mladen S. / Oka, Simeon N. / Grubor, Borislav D. / Kuzmanović, Čedomir / Kavgić, Petar / Karadžić, Branislav / Mrkonjić, Gradimir / Marković, Jovan / Milivojević, Mihailo / Martinović, Mića / Popovski, Kiril / Milosavljević, Stanislav / Soleša, Miša / Šević, Snežana / Vidović, Slobodan / Svilar, Milica / Cvijetić, Ranko
Alternativni izvori energije i budućnost njihove primjene u Jugoslaviji
Original title:
Publisher:
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Release year:
Meeting type:
Scientific Meeting
Date held:
7–10. 10. 1998.
Book number in Edition:
50
Book number in Department:
6
Book size:
17 x 24 cm
Pages:
340
ISBN:
86-7215-101-1
Short link to the book:
http://canupub.me/xlbv
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Momir Đurović: PROBLEM OBEZBJEĐENJA ENERGIJE — IZAZOV BUDUĆNOSTI

OPŠTI DIO

 1. Ilija Volčkov, Milorad Rodić, Petar Rakin: MOGUĆI DOPRINOS TOPLOTNIH PUMPI ENERGETSKOM BILANSU ZEMLJE
 2. Goran Vulićević, Anja Jokić, Tanja Gaćeša: ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA UDALJENA NASELJA I POTROŠAČE DALEKO OD DISTRIBUTIVNE MREŽE
 3. V. Gburcik, Nenad Đajić, P. Gburcik, M. Stevanović-Janezić, Franc Kosi, Marija Todorović: RAZVOJ NACIONALNE MREŽE PRENOSA INFORMACIJA I TEHNOLOGIJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE ZA ODRŽIVI RAZVOJ
 4. Biljana Đurović: NACIONALNO ZAKONODAVSTVO ZA OBNOVLJIVU ENERGIJU I KONZERVACIJU ENERGIJE
 5. Branislav Ignjatović, Miroslav Benišek: RAZVOJ I OSIGURANJE TURBINSKIH AGREGATA SA KAPLANOVIM TURBINAMA ZA ISPUŠTANJE BIOLOŠKOG MINIMUMA IZ AKUMULACIJA
 6. Marija Todorović, Franc Kosi, Ljiljana Simić, Goran Koldžić: ISPITIVANJE MERODAVNIH PARAMETARA PROCESA SUŠENJA PRIMENOM SUNČEVE ENERGIJE
 7. Nenad Kažić: DRUGA GRANICA HLAĐENJA (2.GH) U PROCESU HLAĐENJA VAZDUHA ADIJABATSKIM VLAŽENJEM
 8. Miroslav Kukobat: KORIŠĆENJE VETRA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE
 9. Milo Mrkić: ENERGETSKA VRIJEDNOST MALIH HIDROPOTENCIJALA U CRNOJ GORI
 10. Momir Đurović, Milinko Šaranović, Radomir Milović: ALTERNATIVNI IZVORI ENERGIJE U CRNOJ GORI

ARHITEKTURA NISKE ENERGIJE

 1. Borislav Budisavljević, M. Đukanović, Đorđe Kukuruzović: FAKTOR OBLIKA I OPTIMIZACIJA STAKLENIH POVRŠINA
 2. Dušan Vuksanović: MODELI ARHITEKTURE NISKE ENERGIJE U TRADICIJI — FORME, ELEMENTI, MATERIJALI
 3. Mirjana Drpić, Slaviša Bogunović: AKUMULACIJA TOPLOTE U PROSTORIJI
 4. Milica Jovanović-Popović, Ana Radivojević-Mićanović: PRIMENA PASIVNIH SOLARNIH SISTEMA U PROCESU ZAŠTITE GRADITELJSKOG NASLEĐA
 5. Branislav Todorović, Nataša Jovanović, Branislav Marić: UTICAJ SENKE NA POTREBNU ENERGIJU ZA HLAĐENJE ZGRADE
 6. Aleksandra Krstić: ZASTAKLJENJA KAO FUNKCIONALNI ELEMENTl OMOTAČA ENERGETSKI EFIKASNIH ZGRADA
 7. Dušan Lazarevski: DINAMIKA ARHITEKTONSKE FORME U KONTEKSTU ENERGETSKOG BILANSA
 8. Svetlana Olbina: PRIMENA SOLARNE ENERGIJE U URBANISTIČKOM PLANIRANJU
 9. Mila Pucar, Igor Marić: PRIMENA PRINCIPA BIOKLIMATSKOG PROJEKTOVANJA NA PRIMERU ENEKO CENTRA U BUDVI
 10. Ljiljana Simić, Nebojša Šurlan, Marija Todorović: OPTIMIZACIJA SUNČANIH KGH SISTEMA U USLOVIMA MEDITERANA

TEHNOLOGIJA FOTONAPONA

 1. Anja Jokić, Mirjana Vojinović-Miloradov, Jasna Adamov: FULERENI KAO POTENCIJALNI MATERIJALI ZA FOTONAPONSKE ĆELIJE
 2. Olivera Ećim, Marija Todorović: MODELIRANJE MERODAVNIH TERMIČKIH I MEHANIČKIH POJAVA U HLADNJAKU FOTONAPONSKOG PRETVARAČA KONCENTRISANOG SUNČEVOG ZRAČENJA
 3. Dimitrij Strebkov, Petar Rakin, Goran Vulićević, Tanja Gaćeša: SOLARNI SISTEMI ZA NAVODNJAVANJE
 4. Dimitrij Strebkov, E. Tvsrjanovič, Petar Rakin, Anja Jokić, Goran Vulićević, Dejan Rakin: FOTOELEKTRIČNI MODULI S KONCENTRATORIMA SUNČEVOG ZRAČENJA
 5. Dimitrij Strebkov, Petar Rakin: DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY AND AUTOMATIC PRODUCTION LINE FOR LARGE SCALE PRODUCTION OF CRISTALINE SILICON PV CELLS
 6. Petar Rakin: SOLARNA ELEKTRANA UMESTO NUKLEARNE
 7. W. Rush, Zorica Varničić-Rakin, Ch. Serger: AKUMULATORI BAE/IHIS ZA AKUMULACIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE KOD SOLARNIH SISTEMA
 8. Snežana Vujošević: KINESKO ISKUSTVO U KORIŠĆENJU SUNČEVE ENERGIJE

HEMIJSKI IZVORI ENERGIJE

 1. Miroljub Adžić: GORIVE ĆELIJE NA BAZI ČVRSTIH OKSIDA KAO PERSPEKTIVNI IZVORI ENERGIJE
 2. Milan Vojnović, Petar Rakin, Miloš Simičić: NOVI TRENDOVI RAZVOJA ELEKTROHEMIJSKIH IZVORA ZA AKUMULACIJU ENERGIJE
 3. Marija Todorović, Olivera Ećim, Ljiljana Simić: NA PUTU RAZVOJA ALKALNO METALNOG TERMOELEKTRIČNOG PRETVARANJA
 4. Zoran Nikolić, Zoran Stojiljković, Predrag Dakić: RAZVOJ ELEKTRIČNIH VOZILA U NAŠOJ ZEMLJl
 5. Zoran Nikolić, Mladen Branković: ALTERNATIVNI IZVORI ELEKTRIČNE ENERGIJE U MANASTIRU HILANDAR
 6. Petar Rakin, Miloš Simičić, Goran Vulićević: SOLARNA ELEKTRIČNA VOZILA
 7. J. Scholta, L. Jörissen, B. Rohland, Jurgen Garche, U. Bünger, Petar Rakin, Miloš Simičić: SMALL SCALE PEM FUEL CELLS IN COMBINED HEAT/POWER CO-GENERATION

BIOMASA

 1. Zoran Bebić, Olivera Despotović-Bebić: ETANOL, EKOLOŠKA KOMPONENTA U REFORMULISANIM MOTORNIM BENZINIMA
 2. Mladen S. Ilić, Simeon N. Oka, Borislav D. Grubor: KARAKTERISTIKE KOTLOVA MALE SNAGE ZA SAGOREVANJE BIOMASE
 3. Goran Koldžić, Franc Kosi, Marija Todorović: BIOMASA U SISTEMU KOSAGOREVANJA I KOGENERACIJE
 4. Čedomir Kuzmanović: MOGUĆNOSTI RAZVOJA PROIZVODNJE ETANOLA OD DOMAĆIH RESURSA
 5. Petar Kavgić, Branislav Karadžić, Gradimir Mrkonjić, Jovan Marković: PROJEKAT “ENERGETSKI AUTONOMNE I EKOLOŠKI ČISTE FARME” (EAEČF)

GEOTERMALNA ENERGIJA

 1. Nenad Đajić: UNAPREĐENJE TEHNOLOGIJA KORIŠĆENJA GEOTERMALNE ENERGIJE
 2. Mihailo Milivojević, Mića Martinović: GEOTERMALNI POTENCUALI JUGOSLAVIJE: SIGURNA ENERGETSKA ALTERNATIVA
 3. Mihailo Milivojević, Kiril Popovski: EKONOMIJA GEOTERMALNIH PROJEKATA I RAZVOJ GEOTERMALNE TEHNOLOGIJE: DOSADAŠNJA SVETSKA ISKUSTVA I PERSPEKTIVE U JUGOSLAVIJI
 4. Stanislav Milosavljević, Mišo Soleša, Snežana Šević, Slobodan Vidović: STANJE I PERSPEKTIVA ISTRAŽIVANJA I KORIŠĆENJA GEOTERMALNE ENERGIJE U VOJVODINI
 5. Mišo Soleša, Nenad Đajić, Slobodan Vidović, Milica Svilar: TERMOEKONOMSKI ASPEKTI KORIŠĆENJA GEOTERMALNE ENERGIJE PRIMENOM INTEGRALNOG MODELA GEOTERMALNOG SISTEMA
 6. Ranko Cvijetić, Mihailo Milivojević, Mića Martinović: TERMOEKONOMSKI ASPEKTI NEKIH GEOTERMALNIH PROJEKATA U JUGOSLAVIJI I REPUBLICI SRPSKOJ