THE ETHNOLOGY OF TOWN IN MONTENEGRO

ETNOLOGIJA GRADA U CRNOJ GORI
Original title:
Publisher:
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Release year:
Meeting type:
Round Table
Date held:
16. 11. 2006.
Book number in Edition:
96
Book number in Department:
37
Book size:
17 x 24 cm
Pages:
304
ISBN:
978-86-7215-222-7
COBISS.CG-ID:
14134544
Short link to the book:
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Петар Влаховић: РИЈЕЧ НА ОТВАРАЊУ ОКРУГЛОГ СТОЛА „ЕТНОЛОГИЈА ГРАДА У ЦРНОЈ ГОРИ”
 2. Петар Влаховић: ГРАД У ЦРНОЈ ГОРИ И ЊЕГОВ ЕТНОЛОШКИ ЗНАЧАЈ
 3. Милица Костић: ОБИЉЕЖЈА ДУГОРОЧНОГ КРЕТАЊА ГРАДСКОГ СТАНОВНИШТВА И СТАНДАРДА У УРБАНИМ СРЕДИНАМА ЦРНЕ ГОРЕ
 4. Сретен Вујовић: ГЛАВНИ АКТЕРИ СОЦИОПРОСТОРНИХ ПРОМЈЕНА ЦРНОГОРСКИХ ПРИМОРСКИХ ГРАДОВА У ПОСТСОЦИЈАЛИСТИЧКОМ ПЕРИОДУ
 5. Миленко М. Пасиновић: СОЦИОЕТНОЛОШКИ ПРАГ КАО ЕЛЕМЕНТ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА И ПОСЉЕДИЦА ИМИГРАЦИОНО – ЕМИГРАЦИОНИХ ПРОЦЕСА И ТУРИЗМА, НА ПРИМЈЕРУ СТАРИХ ГРАДОВА КОТОРА И ПЕРАСТА
 6. Радован Бакић: КРЕТАЊЕ ГРАДСКОГ СТАНОВНИШТВА ЦРНЕ ГОРЕ У ТОКУ ДРУГЕ ПОЛОВИНЕ XX ВИЈЕКА И ЊЕГОВА БИТНА МИГРАЦИОНА ОБИЉЕЖЈА НА ПОЧЕТКУ ТРЕЋЕГ МИЛЕНИЈУМА
 7. Чедомир М. Лучић: ОБИЧАЈНА И ЈЕЗИЧКА РАЗГРАДЊА ТРАДИЦИОНАЛНОГ ДУХОВНОГ НАСЛЕЂА ЦРНЕ ГОРЕ
 8. Душан Мартиновић: ЦЕТИЊЕ – НАЈСТАРИЈИ АРХИВСКИ ПОМЕНИ, ТЕРИТОРИЈАЛНИ РАЗВОЈ И ФИЗИОНОМИЈА
 9. Марија Црнић-Пејовић: ГРАНИЦЕ СЕЛО – ГРАД
 10. Марија Михаличек: ГРАД ПЕРАСТ
 11. Владислав Ивановић: ЖАБЉАК ЦРНОЈЕВИЋА У МИНУЛОМ И НАШЕМ ВРЕМЕНУ
 12. Тања Вујовић: СВЕТИ СТЕФАН – ГРАД КОЈИ ТО ВИШЕ НИЈЕ
 13. Милош М. Старовлах: ПЉЕВЉА – ГРАД КОЈИ УМИРЕ
 14. Драгиња Кујовић: УРБАНА ЦЈЕЛИНА – КОЛАШИН НЕКАД И САД
 15. Драгана Лалошевић: ГРАД И ТРАДИЦИОНАЛНА ИСХРАНА
 16. Жарко Ђуровић: ГРАД У ОГЛЕДАЛУ КУЛТУРОЛОШКИХ НОВИНА
 17. Лидија Вујачић: МОДА – СОЦИОЕКОНОМСКА (ПРИ)СИЛА ИЛИ ОБЛИК КОМУНИКАЦИЈЕ?
 18. Драго Ћупић: ДА ЛИ ПОСТОЈЕ УРБАНИ ДИЈАЛЕКТИ У ЦРНОЈ ГОРИ?
 19. Луција Ђурашковић: КУЛТОВИ У СТАРОЈ БУДВИ: ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА И СВ. АНТУН ПАДОВАНСКИ
 20. Милева Вујошевић: БАРОК – СТИЛ ЖИВЉЕЊА СТАРОДРЕВНОГ КОТОРА КРОЗ САЧУВАНИ ЕНТЕРИЈЕР И ЕКСПОНАТЕ У ПАЛАТИ ГРГУРИНА