On Identity

O identitetu
Original title:
Publisher:
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Release year:
Meeting type:
Scientific Meeting
Date held:
11–12. 04. 2013.
Book number in Edition:
127
Book number in Department:
46
Book size:
17 x 24 cm
Pages:
664
ISBN:
978-86-7215-355-2
COBISS.CG-ID:
27004688
Short link to the book:
http://canupub.me/vs3b
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Momir Đurović: Identitet i tehnologija
 2. Ivo Šlaus: Identitet
 3. Dragan K. Vukčević: Tri misli o identitetu
 4. Rudolf M. Rizman: Identitet u doba globalizacije: prilika ili prijetnja?
 5. Tonko Maroević: Ljuske identiteta
 6. Radule Knežević: Prijepori identiteta
 7. Anđelka Milić: Napomene uz pojmove roda, identiteta i integriteta
 8. Antun Sbutega: Transcendentna i istorijska dimenzija individualnog i kolektivnog identiteta
 9. Ilija Vujačić: Politika identiteta i političke institucije
 10. Sonja Tomović-Šundić: Identitet i vrijednosti
 11. Slaven Ravlić: Nacionalni identitet i politika građanstva: nacionalistički izvori dvojnog državljanstva u tranzicijskim zemljama
 12. Zoran Lakić: Šta je, zapravo, identitetsko pitanje (nekad i sad)?
 13. Milan Podunavac: Moderni politički identitet i utemeljenje novih poredaka
 14. Dragica Vujadinović: Evropski ustavni patriotizam — smisao, izazovi, perspektive
 15. Šaćir Filandra: Politizacija tradicije
 16. Božidar Jezernik: Vidovdan, sporan narodni praznik
 17. Nikola Samardžić: Kriza urbanog identiteta: Beograd i globalni izazov
 18. Siniša Tatalović: Etničke manjine između identiteta i integracije
 19. Slobodan Vukićević: Sociološki teorijsko-metodološki pristup izučavanju identiteta (Cvejić–Lazić–Dobrenjkov)
 20. Ivana Jelić: Pravo na različitost
 21. Petar Marković: Evropeizacija Evrope: potraga za postnacionalnim identitetom
 22. Branko Bošković: Modernost, društvo i pojedinac: pojam identiteta u sociologiji Entoni Gidensa
 23. Mileva Filipović: Identiteti roda, pola i žene – epistemološke kontroverze
 24. Maja Bogojević: Politika reprezentacije i rodna maškarada u jugoslovenskom autorskom filmu
 25. Tatjana Bečanović: Književni tekst i identitet
 26. Rajka Glušica: Jezik i identitet
 27. Saša Brajović: Identitet i prezentacija Bokelja u barokno doba
 28. Nevenka Bogojević-Gluščević: Intestatsko nasljeđivanje u srednjovjekovnom Kotoru
 29. Radenko Šćekić: Kulturni identitet i globalizacija u 21. vijeku
 30. Lidija Vujačić: Kulturna globalizacija i komercijalni nacionalizam — Kulturni identitet kao turistički potencijal
 31. Milun Lutovac: Identitet i institucija
 32. Zorica Mrvaljević: Kulturni identitet i globalizacija
 33. Miraš Martinović: Kulturno nasljeđe – važan identitetski znak
 34. Vuk Uskoković: Identitet Crne Gore u prvoj polovini osamnaestog vijeka
 35. Radovan Bakić: Demografska erozija sela i tradicionalna kultura u Crnoj Gori
 36. Slobodan Jerkov: Narodno muzičko stvaralaštvo i globalizacija
 37. Vojislav D. Nikčević: Etnički slojevi Crne Gore
 38. Dragana Kujović: Pseudoorijentalni antroponimijski neologizam — pokušaj ili način osavremenjivanja antroponimijskog inventara
 39. Vukić Ilinčić: Nаrodno stvаrаlаštvo u čаsopisu „Zаpisi” – poređenje sа sаvremenim vrednovаnjem
 40. Vedrana Marković, Jelena Martinović-Bogojević: Identitet i muzika u multikulturalnom društvu – mogućnost interkulturalnog dijaloga
 41. Miomirka Lučić, Predrag Živković: Iskušenja globalizacije i duh potrošačke kulture
 42. Lucija Đurašković: Kult Sv. Georgija u hrišćanskoj tradiciji Boke Kotorske i tokovi savremene evropske kulture
 43. Vasilije Mujo Spasojević: Uticaj globalizacije na neke segmente svadbarskih običaja u Crnoj Gori