PETAR II PETROVIĆ NJEGOŠ.
TWO HUNDRED YEARS FROM HIS BIRTH (1813–2013)

Petar Drugi Petrović Njegoš. Dvjesta godina od rođenja (1813–2013)
Original title:
Publisher:
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Release year:
Meeting type:
Scientific Meeting
Date held:
31. 10. 2013. — 1. 11. 2013.
Book number in Edition:
125
Book number in Department:
1
Book size:
17 x 24 cm
Pages:
522
ISBN:
978-86-7215-345-3
COBISS.CG-ID:
25763600
Short link to the book:
http://canupub.me/r3mo
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Момир Ђуровић: Његош је и данас стално са нама
 2. Радомир В. Ивановић: Уводна ријеч
 3. Драгутин П. Вукотић: Генијални Његош, без претензије за канонизацију
 4. Владимир Осолник: Петар II Петровић Његош, динарска раса и усмена народна епика у очима антрополога Јована Цвијића и психолога Владимира Дворниковића
 5. Миомир Дашић: Петар II Петровић Његош у револуцији 1848–1849. године
 6. Милица Костић: Његошеви доприноси и покушаји унапређивања економског стања и животних услова
 7. Тонко Мароевић: Двострука колијевка, један храм
 8. Љубомир Зуковић: Мисаони распони и домети у Његошевом Лажном цару Шћепану Малом
 9. Соња Томовић-Шундић: Његошева свјетлосна метафизика
 10. Ђорђе Борозан: Његошева дипломатија
 11. Бранислав Остојић: Два Петра Петровића и Вуков модел књижевног језика
 12. Зоран Лакић: Зашто је Његошева мисао трајна и свевремена
 13. Синиша Јелушић: Његошева пјесничка хипотеза о бивству зла
 14. Радмило Н. Маројевић: Субјекатско­‑објекатска инверзија и поетика тамних мјеста
 15. Milica Jakóbiec-Semkowowa: Владичине ноћи у европском романтичарском контексту
 16. Бојка Ђукановић: Његош и Милтон, генеза и проблеми
 17. Весна Килибарда: Први италијански преводи Његошеве поезије
 18. Милорад Јеврић: Најважнији доприноси његошологији
 19. Мироје Вуковић: Његошева хуманистичка досљедност
 20. Радомир В. Ивановић: Најзначајније монографије и коментари као подстицај развоју његошологије у другој половини XIX вијека
 21. Ненад Вуковић: Тумачења Горског вијенца и књижевне теорије
 22. Милоје М. Ракочевић: Посредна каузалност у Његошевом делу
 23. Душан Ичевић: Моћ Његошеве мисли
 24. Бранка Радовић: Две велике прославе Његошевих јубилеја, 1951. и 2013, Цетиње и Подгорица
 25. Весна Вукићевић-Јанковић: Његош као жертва ‘благородног чувства’
 26. Ана Б. Пејановић: Његошева фразеологија
 27. Посебна издања о Његошу 1851–2013 (Сачинио Добрило Аранитовић).