Federal Republic of Yugoslavia As Two Member’s Federation

Savezna republika Jugoslavija kao dvočlana federacija
Original title:
Publisher:
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Release year:
Meeting type:
Scientific Meeting
Date held:
29–30. 09. 1994.
Book number in Edition:
36
Book number in Department:
16
Book size:
17 x 24 cm
Pages:
396
ISBN:
86-7215-061-9
Short link to the book:
https://canupub.me/y30p
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Мијат Шуковић: Говор чињеница — на почетку
 2. Мијат Шуковић: Научно и о политичким чињеницама

I. ИСТОРИЈСКА РАЗМАТРАЊА

 1. Димитрије Димо Вујовић: Искуство из рада на уједињењу Црне Горе и Србије у свјетлости расправе о двочланој федерацији
 2. Момчило Зечевић: Унутрашње уређење југословенске државе до 1941. године. Искуство грађанске политике
 3. Петар Бошковић: Историјска искуства настанка и опстајања државе — републике Кипар

II. УТЕМЕЉЕНОСТ, УСТАВНО УРЕЂЕЊЕ, ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВА САВЕЗНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ

 1. Мијат Шуковић: Федерација Србије и Црне Горе — утемељеност, пукотине, ретималност, услови опстајања, перспектива
 2. Вучина Васовић: Изнад или између фрактуралног федерализма и унитарног регионализма
 3. Душан Лековић: Дивергентна онтологија наше државне заједнице и проблеми њеног складног функционисања
 4. Иван Максимовић: Устави Југославије у светлости економских проблема
 5. Бранислав Шошкић: Привредни систем и макро-економска политика у нашој двочланој федерацији
 6. Александар Фира: Уставно судство и федерализам у Савезној Републици Југославији
 7. Миодраг Јовичић: Слабости постојеће федерације и предлози за боље уређење српско-црногорске заједнице
 8. Павле Николић: Од квази федерације до јединствене државе
 9. Душан Ичевић: Вишенационална (једнонационална) ненационална заједничка држава
 10. Владан Кутлешић: Устав СРЈ — отворена питања концепције и праксе
 11. Слободан Благојевић: Подјела надлежности између федерације и федералних јединица
 12. Славко Лукић: Начелно о равноправности чланица у двочланим федерацијама
 13. Миодраг Зечевић: Утицај историјско-националних и других услова у стварању и одржавању федералних заједница, с посебним освртом на СРЈ
 14. Балша Шпадијер: Федерално-конфедерални елементи у Уставу СР Југославије
 15. Милан Матић: Политичке странке и федерализам
 16. Димитрије Кулић: Криза уставности и федерација
 17. Павле Вукчевић: Уставноправне карактеристике Савезне Републике Југославије
 18. Милан Поповић: Испод фасаде
 19. Љубомир Тадић: Једна земља а три господара?

III. ИЗЛАГАЊА НА СКУПУ ОБЛИКОВАНА У ВИДУ ПРИЛОГА

 1. Зоран Лакић: Црна Гора у двочланој југословенској федерацији — историјско искуство
 2. Драган К. Вукчевић: Основни проблем наше федерације
 3. Слободан Самарџић: Недостатак конституционализма — главни проблем српско-црногорске федерације
 4. Небојша Вучинић: Федерализам и конституционализам