KEY WORD: free movement

Crna Gora — pravo na slobodu kretanja ljudi kao dio savremenih pravnih i političkih izazova

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top