KLJUČNA RIJEČ: ljudska prava

Izazovi u izgradnji kulture poštovanja prava privatnosti

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Politički identitet i kultura ljudskih prava

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Kultura ljudskih prava kroz prizmu multikulturalnosti Crne Gore

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Crna Gora — pravo na slobodu kretanja ljudi kao dio savremenih pravnih i političkih izazova

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top